Zamek w Chambord

Największym spośród zamków nad Loarą jest zamek w Chambord, uznawany za jedno z najbardziej imponujących dzieł renesansu. Zamek został wybudowany na planie nawiązującym do gotyckich zamków obronnych, przez co przypomina średniowieczną twierdzę – wznosi się na planie prostokąta, w jego rogach stoją wieże o średnicy 20 metrów każda, a cały teren otoczony jest fosą. Długość fasady zamku w Chambord wynosi 128 metrów, posiada on 6 wielkich wież, 440 komnat, 84 klatki schodowe i… 365 kominków. Klatka schodowa w centrum zamku stanowi szczególny przykład stylu Leonarda da Vinci – zbudowane w jej wnętrzu dwie spirale schodów skręcają w tę samą stronę, nie krzyżując się ze sobą. Za autora projektu zamku w Chambord uznaje się włoskiego architekta Domenico da Cortony, choć w przeciągu 40 lat budowy (1519-1559) pierwotny projekt uległ wielu zmianom.

Zamek w Chambord powstał na życzenie francuskich królów: Franciszka I i Henryka II. Od 1332 roku rozległe, pokryte lasem ziemie Chambord były w rękach rodu d’Orleans. Kiedy w 1498 roku książę orleański objął tron Francji jako Ludwik XII, ziemie te stały się własnością korony francuskiej. W XIX w. zamek należał do hrabiego Chambord, a po jego śmierci zamek odziedziczyła siostra hrabiego, księżniczka Parmy. Od 1930 roku zamek jest własnością państwa francuskiego, które odkupiło rezydencję od poprzedniej właścicielki. Zamek w Chambord położony jest około 6 km od prawego brzegu Loary, nad rzeką Cosson. Największym miastem w okolicy jest Blois, oddalone od zamku o 14 km.